Άγγελος Ρέντουλας

  • ΕΝΟΑΒΕ

    Οι πρωτοπόροι του κρασιού

    Η πρώτη ένωση οινοπαραγωγών της Ελλάδας αποτελεί με τη δράση της και το πλούσιο έργο της φωτεινό παράδειγμα για άλλες αντίστοιχες ενώσεις.