Όροι Χρήσης

Η εταιρεία ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ο “ΕΞΠΛΟΡΕΡ”) μέσω του δικτυακού τόπου www.oinoxoos.net (το “site”), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες/τριες /χρήστες/τριες καλούνται να διαβάσουν προσεχτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του site, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

 

1.Ευθύνη Χρηστών

 

Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό) και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του site. Ο ΕΞΠΛΟΡΕΡ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των τεχνολογικών δυνατοτήτων, για την καλή λειτουργία του site, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του site ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

 

2. Παροχή στοιχείων από Χρήστες

 

Εφόσον οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του site συμφωνούν να: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

 

3. Προσωπικός κωδικός (password) πρόσβασης και Όνομα χρήσης (user name)

 

Μόλις οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το www.oinoxoos.net, θα παραλάβουν επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιοι θα έχουν ορίσει. O προσωπικός κωδικός θα πρέπει να παραμένει μυστικός και να μην κοινοποιείται σε τρίτα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως το www.oinoxoos.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

 

4. Έξοδος από το λογαριασμό του χρήστη

 

Τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το www.oinoxoos.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

 

5. Ευθύνη των χρηστών για το περιεχόμενο που θα δημοσιεύουν στο site

 

5.1. Το www.oinoxoos.gr παρέχει στους χρήστες την υποδομή, μέσα και δυνατότητα να ανταλλάσουν μεταξύ τους μηνύματα και να δημοσιεύουν δικό τους περιεχόμενο, όπως ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, μουσικά αρχεία, μηνύματα και βίντεο σε διάφορα σημεία του www.oinoxoos.gr των οποίων το περιεχόμενο είναι και παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη από τον οποίο πηγάζει και ο χρήστης παραμένει μόνος υπεύθυνος για αυτό. Οι χρήστες κατανοούν, αποδέχονται και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στο www.oinoxoos.gr: -Να μην είναι παράνομο, παραπλανητικό, απειλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, ανήθικο, ακατάλληλο, χυδαίο, ρατσιστικό, ψευδές, ή που να μπορεί να θεωρηθεί ότι δύναται να προκαλέσει βλάβη σε οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων. -Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων ή να μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει την ιδιωτική ζωή, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών. -Να μην παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. -Να μην επιτρέπει την με οποιοδήποτε τρόπο ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, προώθηση, διαβίβαση ανεπιθύμητων e-mails ή/και οποιασδήποτε άλλης ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου. -Να μην επιτρέπει την ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, διαβίβαση, εγκατάσταση, προώθηση περιεχομένου που περιέχει ιούς ή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ή να περιορίσει ή και να καταστρέψει τη λειτουργία του www.oinoxoos.gr -Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιονδήποτε τρόπο -Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι το περιεχόμενο αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου του να ελέγχεται από το http://www.gastronomos.gr και μπορεί να δημοσιεύεται χωρίς προηγούμενο έλεγχο από το www.oinoxoos.gr, οπότε το site δεν εγγυάται την ακρίβεια, νομιμότητα ή ποιότητα του περιεχομένου. Το www.oinoxoos.gr διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευθεί από τους χρήστες, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους.

 

5.2. Δεν επιτρέπεται να προβαίνουν οι χρήστες σε έμμεση ή άμεση διαφήμιση προϊόντων με αναφορά σε συγκεκριμένες εταιρίες ή προϊόντα, ιδίως μέσα απο τα Blogs που μπορεί να παραχωρούνται σε χρήστες ή/και στο forum, και σε κάθε περίπτωση το site διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί σχόλια ή αναρτήσεις χρηστών στα Blogs ή στο forum που περιέχουν άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων χωρίς την άδειά των διαχειριστών του site χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη.

 

6. Παραδοχές των χρηστών

 

Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι το www.oinoxoos.gr δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή ότι είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί από κάποιον χρήστη. Σε κάθε περίπτωση το www.oinoxoos.gr δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε στη διαγραφή περιεχομένου που παραβιάζει τους παρόντες όρους και να διακόψει τη χρήση του κωδικού πρόσβασης και τη λειτουργία του λογαριασμού του επισκέπτη/χρήστη που αναρτά αυτό το περιεχόμενο. Οι χρήστες/μέλη του www.oinoxoos.gr κατανοούν και αποδέχονται ότι έχουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να αποζημιώσουν το http://www.gastronomos.gr για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί εξαιτίας καταβολής αποζημίωσης σε οποιοδήποτε τρίτο που θα εγείρει αξιώσεις σχετιζόμενες με το περιεχόμενο που ο χρήστης/μέλος θα έχει αναρτήσει, δημοσιεύσει, χρησιμοποιήσει, μεταφέρει, διαβιβάσει μέσω του http://www.oinoxoos.grhttp://www.oinoxoos.gr/

 

7. Διαφημιστικό υλικό

 

Μόνο το www.oinoxoos.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανεβάζει διαφημιστικές καταχωρίσεις προϊόντων καθώς και να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στους χρήστες/τριες/μέλη του μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους στο site.

 

Το http://www.oinoxoos.gr περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. H καταχώρηση διαφημίσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόσκληση για την χρήση των διαφημιζόμενων υπηρεσιών και αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή προτροπή επιχείρησης ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το www.oinoxoos.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Το site δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στο site (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από το μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να του καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προσβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού. Το www.oinoxoos.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών/μελών με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.oinoxoos.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

8. Τροποποιήσεις

 

Το www.oinoxoos.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/τριες/μέλη του. Το www.oinoxoos.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τα όρια αποθηκευτικού χώρου του περιεχομένου που παρέχει μέσω του http://www.gastronomos.gr στους χρήστες/μέλη ή τα όρια που αφορούν στο μέγεθος και στον αριθμό των e-mails που μπορεί να αποστέλλουν οι χρήστες/μέλη από το λογαριασμό τους, ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτούν και δημοσιεύουν οι χρήστες.

 

9. Πνευματικά δικαιώματα

 

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.oinoxoos.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών των σημάτων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΕΞΠΛΟΡΕΡ, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

 

Συνεπώς, οι χρήστες/τριες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αναδημοσιεύουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του site με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την άδεια του ΕΞΠΛΟΡΕΡ. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.oinoxoos.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

10. Μη ύπαρξη ευθύνης του site

 

Τα περιεχόμενα του site που καταχωρούν τρίτοι παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το www.oinoxoos.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του περιεχομένου για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

 

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, το http://www.gastronomos.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, αποθετική) η οποία μπορεί να συνίσταται σε απώλεια κερδών, διαφυγόντα κέρδη, δεδομένων, κ.λπ. των επισκεπτών/χρηστών του www.oinoxoos.gr ή τρίτων, που να σχετίζεται με την επίσκεψη, λειτουργία, χρήση του www.oinoxoos.gr ή την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών, ή από ανεπίτρεπτη παρέμβαση τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω του www.gastronomos.grhttp://www.gastronomosonline.gr/

 

Το www.oinoxoos.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνουν οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες και σε καμία περίπτωση το www.oinoxoos.grhttp://www.goinoxoos.gr/

 

11. Άλλοι ιστοχώροι

 

Το www.oinoxoos.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους και για οποιαδήποτε ζημία επέλθει, οι χρήστες/τριες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους, καθώς οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτούς με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

 

Το http://www.oinoxoos.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

12. Μη προτροπή σε πράξη ή παράλειψη-Προστασία Καταναλωτών

 

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο http://www.oinoxoos.gr αποτελούν προσφορά προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δεν σε καμιά περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή επιχείρησης ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το www.oinoxoos.gr παρέχει στους επισκέπτες/τριες / χρήστες/τριες του τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή/και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επισκεπτών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

 

Το www.oinoxoos.gr συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, το www.oinoxoos.gr υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης. Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του www.oinoxoos.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP's) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

 

13. Χρήση απαντήσεων σε ψηφοφορίες

 

Σε περίπτωση συμμετοχής σε ψηφοφορίες, οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι το www.oinoxoos.gr διατηρεί το δικαίωμα καταγράφει τις απαντήσεις τους, να τις αναλύει, να εξάγει συμπεράσματα και γενικότερα να έχει το δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των στοιχείων για ερευνητικούς ή στατιστικούς λόγους ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΕΞΠΛΟΡΕΡ.

 

14. Cookies

 

Το www.oinoxoos.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.oinoxoos.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το www.oinoxoos.gr διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.

 

15. Νέες υπηρεσίες

 

Οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν μεταγενέστερα στο www.oinoxoos.gr, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

 

17. Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.oinoxoos.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

 

Δικαίωμα πρόσβασης και εναντίωσης

 

Ο επισκέπτης/ χρήστης έχει το δικαίωμα να επιβεβαιώνει ότι σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά του δεδομένα θα διατηρούνται πάντα ενημερωμένα. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή του καθώς και τη διακοπή της επαφής και της επικοινωνίας μαζί του, μέσω της χρήσης του συνδέσμου unsubscribe ή αποστέλλοντας τις έγγραφες αντιρρήσεις του με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση . Σε κάθε περίπτωση το www.oinoxoos.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

 

18. Εφαρμοστέο δίκαιο-Αρμόδια Δικαστήρια

 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.oinoxoos.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.oinoxoos.gr και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη χρήση του site θα επιλύεται ενώπιον των δικαστηρίων των Αθηνών.