Φόρμα συνδρομής

Επιθυμώ να γίνω συνδρομητής στο περιοδικό
για ένα χρόνο (10 τεύχη) προς:

Στοιχεία συνδρομητή
Τρόποι πληρωμής

Εάν η διεύθυνση και η επωνυμία συνδρομητή είναι διαφορετικές από τη διεύθυνση αποστολής, παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία

Στοιχεία αποστολής
Σε περίπτωση παραγγελίας προηγούμενων τευχών η χρέωση είναι 4 €/τεύχος (+ 4 € τα έξοδα αποστολής). Παρακαλώ επικοινωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες με το Τμήμα Marketing:
τηλ.: 210-48.08.290, fax: 210-48.08.225, e-mail: